Helenekholm | Portfolio Categories Objekt/installationer
21
archive,tax-portfolio_category,term-objekt-installationer,term-21,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive


”Negotiation.”
Stenar/mätinstrument.

På mätaren kan man avläsa hur förhandlingen fortlöper.

ArtMobile temautställning ”Animism”
på Västerås konsthall 2021.

Nature morte?
Mixed media/mätinstrument.

Var går gränserna mellan organiskt och oorganiskt, mellan levande och död materia undrar jag…
På ett mätinstrument kan man avläsa föremålens inre liv.

Visad på samlingsutställningen ”NatureMorteArtFair”,

ArtMobile på Västerås konsthall 2020.
och på Galleri Sigma, Växjö 2021.


”Prochlorococcus.”
Genom ett förstoringsglas kan man se ett mycket litet grönt objekt.

Det är världens minsta syreproducerande organism, Prochlorococcus,
en cyanobakterie som lever i havet och är mycket viktig i jordens fotosyntes-process.

Västerås Konsthall -20 och på Galleri Sigma -21.


”Mene tekel”
På min fars brevvåg ligger ett fågeldun.
Visad på separatutställningen ”Kartläggning” på Västerås konsthall 2019.

”Mene mene tekel u-farsin” är ett citat på arameiska från en berättelse i Daniels bok i gamla testamentet.
Det handlar om den babyloniske kung Belsassars gästabud, då en osynlig hand skrev en text på väggen ”Du är vägd på våg och befunnen för lätt”.
Samma natt blev han dödad och förlorade sitt land.
Alltså ett riktigt dåligt omen, ett mene tekel…

”Ur aska” samlingsutställning med utgångspunkt från den stora skogsbranden 2014 i Västmanland.
Västerås konstmuseum 2018

Mitt verk ”Strata” ett 1m. högt glasrör fyllt med lager av material, sammanställda med en geokronologisk och en stratigrafisk skala.

Parallellt insprängt i det stratigrafiska schemat löper Elsa Graves dikt ”Slutförbannelser.” från 1977.


”Gustav goes da-da” Ljudinstallation. Sten, mixed media

I hörlurar kan man lyssna till Gustav Frödings dikt ”Gråbergssång”.

Visad på ”Da-da ArtFair” ArtMobile 2016 Konstnärsföreningen Västerås.

”DEN PROFANA ALKEMISTEN”
Sten, kopparskålar, tennskål, kopparklump.

Visad på Galleri Sigma Växjö 2021 (modifierad) och på
Konstfrämjandet Eskilstuna 2015


Känner du dig hängig och inte riktigt närvarande ?

”Hur levande är du?”( eller ”Memento vivere”)

Lägg (tryck) din högra hand på handplattan i några sekunder.
Under denna tid beräknar livsdetektorn hur levande du är och visar resultatet på instrumentet inuti glaslådan.

Du kan nu ta bort handen från handplattan, instrumentet visar det aktuella livsvärdet i ytterligare några sekunder innan det återgår till ett neutralt 0-värde

P.S.Det går även att använda vänsterhanden,
resultatet kan dock bli något osäkert. D.S.


”Non-functional thoughts” var en workshop med den italienske konstnären Cesare Pietroiusti och en del av konstprojektet och utställningen ”Brukskonst” på Virsbo konsthall 2002.
Workshopen som genomfördes med stöd av IASPIS, pågick i tre dagar i Engelsberg
Den ledde till ett slags relationellt verk utanför Ica i Virsbo. Vi fick mängder med svar från alla åldrar, intressanta, roliga och också starkt berörande.


”Klagomuren”. Målning 135×116.
Publiken ombads att uttrycka sina klagomål på post-itlappar

Västerås Konstnärsförening samlingsutställning hösten 2007.

Blunda och lyssna på vårljuset! 2005

I lurarna hördes koltrast och bofink inspelade i Munktorp i maj 2005.

Ljudinstallation visad på en samlingsutställning med temat ”Ljuset”
Konstnärsföreningens galleri i Västerås hösten 2005.

”Till Persefone.”
”NU”
”Styx”
”Hades”
Februari 2005
Juni 2005

Till Persefone. 2005

Ljusinstallationer i botten av 4 m djupa transportschakt i Movikens gamla masugn.

”Hades” och ”Styx” utförda med
ljusfilter/pulserande ljus.

”Nu” utgjordes av en monitor kopplad till en kamera som sände i realtid från ängen utanför.

TILL PERSEFONE

Mitt verk är tillägnat Persefone i den grekiska myten, hon som varje år fick lämna den mörka underjorden och komma tillbaka upp till ljuset – det bländande ljus som uppslukas av masugnens djup och mörker.

Insiktsplats.  2003

Ängelsbergs skulpturpark.

Mitt bidrag bestod av ett stort spegelglas nedlagt i marken.
Istället för att söka utsiktsplatser, en möjlighet att sänka blicken
och möta sig själv och rymden i spegelns yta, att ägna sig åt lite introspektion och eftertanke.

En insiktsplats, motsatsen till Narcissos förlamande självförälskelse…
Tidsresan. 1999
Stensättning på rastplats Svedvi vid E18. Projekt ”Kulturriket” Region Mitt 1999.

”Tidsresan” är en stensättning som i form av en logaritmisk spiral försöker gestalta den oerhörda tidsrymden från universums tillblivelse till nu.

Spiralen finns överallt i naturen; i snigelns hus, i solrosens mitt och i ormbunksbladets utveckling…
Den grundar sig på gyllene snittet och jag har använt mig av Fibonaccis talserie.
Tidsskalan är dock lineär. 2,5m av spiralens längd är lika med en miljard år (1 000 000 000 år).

Om man börjar gå vid mittstenen ”Big Bang” kan man följa tidens gång över Vintergatan och jordens tillkomst, till slutstenen där de senaste 500 årmiljonernas utveckling och människans korta existens framgår.

Det år 1999 så laddade millenieskiftet, då den gjordes, framstår då i sin rätta dimension.
Och kanske kan denna promenad leda till ett mer avspänt förhållande till tid i allmänhet och restid i synnerhet.

En stötesten. 1995

”Vasteras” konst- och poesifestival, Galleri Magnus Karlson 1995.
Installation på Smedjegatan i Västerås.

Ett mossigt stenblock på ca. 4 ton var placerat på Smedjegatans trottoar.
Inför detta hinder måste man välja ett förhållningssätt – antingen att stanna upp och kontemplera mötet med en uråldrig del av naturen, eller att uppleva den som ett hinder och utlösa alla inneboende aggressioner.

(Stötestenen omtalas i Gamla Testamentet bl.a. i Jesajas bok 8:14 och i Paulus brev till Romarna 9:33.”Se jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till förargelse som skall bliva dem till fall: men den som tror på den skall icke komma på skam”)